Guangzhou City

Guangzhou Railway Station .. servicing Through Trains to Kowloon - Hong Kong

The view of Guangzhou from the Railway Station

Housing - Guangzhou style